maandag 10 juli 2017

Foto's Technovium

Vandaag naar Techbovium geweest. Een mooie kennismaking met techniek. Per tweetal was er een werkplek en elk tweetal was met een andere techniek aan de gang. Gelukkig voldoende ouders die konden rijden. Allemaal heel erg bedankt! 
Op de vraag 'Volgend jaar weer?', kwam een volmondig 'Ja!' uit de groep. Dus...

dinsdag 4 juli 2017

Oproep rij-ouders

Zoals het er nu naar uitziet, hebben we niet voldoende vervoer om maandag naar Nijmegen te gaan.
Daarom nog even een dringende oproep of er nog ouders of kennissen/opa's/oma's zouden kunnen rijden maandagmorgen. Ik zoek nog zeker drie auto's, ondanks een aantal 'reserve-opgave' die ik dan al heb ingezet.
Er is 1 ouder die wel heen kan rijden, maar niet terug. Is er iemand wellicht beschikbaar die vier kinderen op kan halen (dus alleen terugrijden)?

donderdag 29 juni 2017

voorlopige adviezen

Volgende week zijn er, zoals bekend, oudergesprekken. Deze zijn facultatief. In groep 7 geven we echter wel een voorlopig advies mee, samen met de uitslag van de entreetoets. De ouders van de kinderen die niet op de gesprekken komen, krijgen dit natuurlijk ook te horen. Aan deze kinderen geven we op woensdag 5 juli deze adviezen en uitslagen mee (in gesloten envelop). Doordat de entreetoets pas net binnen is, zijn we niet in staat geweest ze met het rapport mee te geven. Wel hebben we inmiddels met bijna alle leerlingen de grafieken en scores doorgesproken.
 

Problemen schoolgesprek

Er bleken ineens twee accounts te bestaan bij Schoolgesprek. Dat is nu opgelost en u kunt een afspraak plannen. Helaas kan dat deze keer alleen via de site en niet via de wegwijzerapp. Excuses voor het ongemak.

vrijdag 23 juni 2017

PO in actie

Geachte ouders,


Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit merken wij al binnen Trivium: er worden op onze collega-scholen al klassen naar huis gestuurd als een leerkracht ziek is, omdat er geen vervanger beschikbaar is. Op De Wegwijzer hebben we hier ook mee te maken, dit proberen we op te lossen zonder de leerlingen naar huis te sturen. 
Op De Wegwijzer willen we zo goed mogelijk aan de individuele leerbehoeften van elke leerling tegemoet komen. Dit betekent veel voorbereiding, administratie, overleg, begeleiding en dit alles kost veel tijd. In combinatie met grote groepen zorgt dit voor een hoge werkdruk. Daarnaast vinden wij dat ons salaris gelijkgetrokken moet worden met het salaris in het VO omdat wij hetzelfde opleidingsniveau hebben. Daarnaast geven wij niet op 1 niveau les maar op minstens 3 niveaus en sinds het passend onderwijs bieden wij meer zorg op maat.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. 

Veel ouders vragen zich af wat zij nu voor hun kind en het onderwijs kunnen doen. Hoe zij mee kunnen werken om het ooit zo mooie vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken en het aankomend lerarentekort af te wenden. Juist nu hebben wij u hard nodig. U kunt ons steunen door  de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, het gaat om u en ons, om uw kinderen en de toekomst van nieuwe leerkrachten. U kunt elke ochtend tijdens de inloop in de mediatheek de petitie ondertekenen. Wij nodigen u van harte uit! 

Trivium ondersteunt de prikactie op dinsdag 27 juni, een actie van 1 uur. De school gaat om 9.20 uur open. Om 9.30 uur beginnen de lessen. 

Met vriendelijke groet,

Het Team De Wegwijzer

woensdag 21 juni 2017

Mooi weer programma

Het belooft ook morgen weer een mooie zomerse dag te worden. Donderdagmiddag organiseren we daarom voor de kinderen ‘waterballet’.


Afbeeldingsresultaat voor waterpret clipartDit betekent dat de kinderen mee mogen nemen:
- Badpak, bikini of zwembroek
- Handdoek
- Emmers
- waterpistolen
- Lege plastic flessen
- Waterballonnen
- Kleine opblaasbare badjes
- …


De kleuters mogen op het plein onder de sproeier spelen, de oudere kinderen gaan naar het grasveld (Cool Nature Park). Kinderen die niet mee willen doen, mogen eventueel binnen blijven.

maandag 19 juni 2017

Groeten uit de Efteling!

Wat een fantastische dag hadden we! Na de wat valse start door de bus die te laat kwam, ging het daarna erg vlot. Ook bij de entree. De kinderen waren allemaal weer op tijd terug en iedereen heeft zich goed vermaakt. Een supertrotse juf!
We zijn - tijdens dit schrijven - op de terugweg. Dat lijkt zó vlot te gaan, dat ik verwacht kwart voor 5 weer op school te zijn.