vrijdag 3 februari 2017

Woordenschatwoorden nieuwe taal hoofdstuk

We zijn nog bezig met het afronden van het thema 'Flits', maar hierbij alvast de woordenschatwoorden van het volgende taalhoofdstuk. Volgende week zullen we wat foto's op de weblog plaatsen van de mooie krantenberichten die de kinderen hebben gemaakt met behulp van het computerprogramma Publisher.

Taal hoofdstuk Helden:

- het eigenbelang
- falen
- gevierd
- heldhaftig
- heroïsch
- het initiatief
- de lofzang
- nastreven
- nomineren
- onovertroffen
- ophemelen
- zich opofferen
- rebels
- tegendraads
- uitmuntend
- de verdienste
- vereren
- op een voetstuk plaatsen
- volharden
- voordragen

- in actie komen
- astronomisch
- de bravoure
- buitengewoon
- het eerbetoon
- de erkenning
- geducht
- de lauwerkrans
- de maatschappij
- miskend
- de ode
- onthutsend
- onverschrokken
- het respect
- spraakmakend
- de status
- de toewijding
- triomferen
- verbluffend
- waarderen