vrijdag 19 mei 2017

Entreetoetsen

Vanaf dinsdag 6 juni a.s. starten we op school met de CITO Entreetoets voor groep 7. De Entreetoets bestaat uit taken voor taal, rekenen en studievaardigheden en komt in plaats van de toetsen E7 voor deze periode. De Entreetoets is samen met de Eindtoets van groep 8 en de Cito-toetsen vanaf groep 1 onderdeel van ons Leerling- en onderwijsvolgsysteem.

We spreiden de toetsen uit over een aantal weken. De leerlingen maken in principe niet meer dan twee toetsen per dag. De verwachting is dat we de uitslag (cito kijkt de toetsen na) vóór de laatste 15-minutenavonden van dit schooljaar hebben ontvangen. In dit gesprek zullen we ook een voorlopig advies geven voor de middelbare school. Natuurlijk kan dit nog veranderen, maar we geven vast ons advies op basis van o.a. de entreetoetsen, de methode gebonden toetsen en de werkhouding van uw kind.

We willen de kinderen geen druk opleggen of spanning veroorzaken. We gaan daarom ook niet oefenen voor de toets.
Heeft u nog vragen, loop dan gerust even bij ons binnen.