donderdag 29 juni 2017

voorlopige adviezen

Volgende week zijn er, zoals bekend, oudergesprekken. Deze zijn facultatief. In groep 7 geven we echter wel een voorlopig advies mee, samen met de uitslag van de entreetoets. De ouders van de kinderen die niet op de gesprekken komen, krijgen dit natuurlijk ook te horen. Aan deze kinderen geven we op woensdag 5 juli deze adviezen en uitslagen mee (in gesloten envelop). Doordat de entreetoets pas net binnen is, zijn we niet in staat geweest ze met het rapport mee te geven. Wel hebben we inmiddels met bijna alle leerlingen de grafieken en scores doorgesproken.
 

Problemen schoolgesprek

Er bleken ineens twee accounts te bestaan bij Schoolgesprek. Dat is nu opgelost en u kunt een afspraak plannen. Helaas kan dat deze keer alleen via de site en niet via de wegwijzerapp. Excuses voor het ongemak.

vrijdag 23 juni 2017

PO in actie

Geachte ouders,


Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit merken wij al binnen Trivium: er worden op onze collega-scholen al klassen naar huis gestuurd als een leerkracht ziek is, omdat er geen vervanger beschikbaar is. Op De Wegwijzer hebben we hier ook mee te maken, dit proberen we op te lossen zonder de leerlingen naar huis te sturen. 
Op De Wegwijzer willen we zo goed mogelijk aan de individuele leerbehoeften van elke leerling tegemoet komen. Dit betekent veel voorbereiding, administratie, overleg, begeleiding en dit alles kost veel tijd. In combinatie met grote groepen zorgt dit voor een hoge werkdruk. Daarnaast vinden wij dat ons salaris gelijkgetrokken moet worden met het salaris in het VO omdat wij hetzelfde opleidingsniveau hebben. Daarnaast geven wij niet op 1 niveau les maar op minstens 3 niveaus en sinds het passend onderwijs bieden wij meer zorg op maat.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. 

Veel ouders vragen zich af wat zij nu voor hun kind en het onderwijs kunnen doen. Hoe zij mee kunnen werken om het ooit zo mooie vak van leerkracht weer aantrekkelijk te maken en het aankomend lerarentekort af te wenden. Juist nu hebben wij u hard nodig. U kunt ons steunen door  de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, het gaat om u en ons, om uw kinderen en de toekomst van nieuwe leerkrachten. U kunt elke ochtend tijdens de inloop in de mediatheek de petitie ondertekenen. Wij nodigen u van harte uit! 

Trivium ondersteunt de prikactie op dinsdag 27 juni, een actie van 1 uur. De school gaat om 9.20 uur open. Om 9.30 uur beginnen de lessen. 

Met vriendelijke groet,

Het Team De Wegwijzer

woensdag 21 juni 2017

Mooi weer programma

Het belooft ook morgen weer een mooie zomerse dag te worden. Donderdagmiddag organiseren we daarom voor de kinderen ‘waterballet’.


Afbeeldingsresultaat voor waterpret clipartDit betekent dat de kinderen mee mogen nemen:
- Badpak, bikini of zwembroek
- Handdoek
- Emmers
- waterpistolen
- Lege plastic flessen
- Waterballonnen
- Kleine opblaasbare badjes
- …


De kleuters mogen op het plein onder de sproeier spelen, de oudere kinderen gaan naar het grasveld (Cool Nature Park). Kinderen die niet mee willen doen, mogen eventueel binnen blijven.

maandag 19 juni 2017

Groeten uit de Efteling!

Wat een fantastische dag hadden we! Na de wat valse start door de bus die te laat kwam, ging het daarna erg vlot. Ook bij de entree. De kinderen waren allemaal weer op tijd terug en iedereen heeft zich goed vermaakt. Een supertrotse juf!
We zijn - tijdens dit schrijven - op de terugweg. Dat lijkt zó vlot te gaan, dat ik verwacht kwart voor 5 weer op school te zijn. 


donderdag 15 juni 2017

Schoolreisje

Ja ja, eindelijk is het bijna zover: op maandag 19 juni gaan de kinderen van groep
3 t/m 7 op schoolreis. De groepen 3 t/m 5 gaan op naar De Spelerij in Dieren. De groepen 6 en 7 gaan naar de Efteling. We herinneren u er eerst aan te kijken of u het geld hiervoor al heeft over gemaakt? De kinderen moeten om 8:20 uur op school zijn. We gaan met 1 bus naar de Efteling en met 2 bussen naar de Spelerij. We verwachten rond 17.00 uur weer terug te zijn.


Groep 6 en 7
Nog even op een rij:
 • We vertrekken om 8.35 uur. We worden dan uitgezwaaid door de kleuters en groep 8.
 • Om 17.00 uur zijn we weer terug op school.
 • De begeleiding zit altijd op een vaste ‘tassen’ plek en er lopen teamleden door het park. 

Wat nemen we mee?
 • Een stevige (rug) tas voorzien van naam. 
 • Zonnebrand
 • Handdoek en droge kleding in een plastic tas. 3 t/m 5
 • Lunchpakket voor groep 6-7
 • Groep 3 t/m 5 tussendoortje
 • Flesje met draaidop.
 • Bij terugkomst mogen de kinderen meteen mee naar huis.
 • Zakgeld, niet meer dan €7,50 (groep 6 en 7).
 • Een horloge is wel handig voor groep 5 t/m 7.

Algemene tips:
 • Natuurlijk een goed humeur!
 • Een petje voor de zon, eventueel regenkleding
 • Als het erg warm weer wordt, is thuis insmeren wel heel handig.
 • Eventueel reserve kleding in een plastic tas.
 • Iets lekkers mag altijd, maar liefst geen kauwgom of chips (dit mag ook niet in de bus).
 • Geen kostbaarheden mee nemen!
 • Makkelijke kleren en goede schoenen waar lekker op gespeeld kan worden!

vrijdag 9 juni 2017

Afsluiting project Nederland

Donderdagavond 8 juni hebben we ons schoolbrede project over Nederland afgesloten. Wat hebben we veel gedaan in de klas:
- Flyers gemaakt als taalopdracht over Limburg m.b.v. Publisher (sommigen worden er erg handig in!)
- Groepswerkstukken zoals het maken van een grot, een wapen, een kaart. Ook was er een vlaaienkraam, alleen waren de heren van de vlaaienkraam de vlaaien vergeten. Vanmiddag afgesproken dat we die als klas nog tegoed hebben!
- Presentaties en werkstukken over de Nederlandse erfgoederen. Vanmiddag de eerste twee presentaties gehad over: Het Woudagemaal en Eise Eisinga. Erg leerzaam! De andere presentaties volgen volgende week.
- Kunstwerkstukken, zie ook de foto's hieronder.

 

zaterdag 3 juni 2017

Sponsorloop

Hieronder staat nog wat praktische informatie over de sponsorloop:


- De kinderen mogen het sponsorgeld direct meenemen van de sponsors, zodat zij achteraf niet allerlei administratie en reisjes langs sponsoren hoeven te ondernemen. Het formulier en het geld mag dan vrijdag of eerder mee naar de eigen leerkracht. 

- De kleuters rennen 'binnen de dijk', dus aan de binnenkant van het Cool Nature veld. Groep 3 t/m 8 loopt 'buiten de dijk', dus om het Cool Nature veld heen, op het voetpad. Alle ouders en belangstellenden zijn erg welkom om aan te moedigen! Willen jullie 'op de dijk' gaan staan, dus op het verhoogde deel van het Cool Nature veld? Dit is dan een soort natuurlijke tribune, waarbij jullie de kleuters en de andere kinderen kunnen aanmoedigen. 

- We starten om 11 uur met de kleutergroepen aan de binnenkant en groep 3 aan de buitenkant. Vervolgens gaat om de 2 minuten de volgende groep lopen, zodat de kinderen elkaar niet onder de voet lopen. 

- De kleuters rennen/lopen een kwartier, vanaf groep 3 is dit 20 minuten. 


- Natuurlijk is het handig om sportieve kleding te dragen, met sportschoenen.


- De kinderen krijgen achteraf wat lekkers te eten en te drinken van de Oudercommissie!  

We hopen zo samen een gezellige sponsorloop te hebben! 
Groeten van de OC en het team. 

donderdag 1 juni 2017

Op vrijdag 9 juni organiseren we een sponsorloop ten behoeve van nieuwe schoolreis shirts. We geven de kinderen morgen een formulier mee, waarmee de kinderen sponsoren kunnen gaan zoeken. Alvast veel succes!